Ev İnşaatı

Kira Yardımı Hakkında Genel Bilgi

By | 2018-02-18T15:50:41+03:00 Aralık 7th, 2015|News|

KİRA YARDIMI NEDİR? Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve iş yerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması halinde geçici konut veya iş yeri tahsisi, mümkün olmaması halinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Başvurular il Müdürlüklerine

Kentsel Dönüşümde Kurallar Yeniden Değişti

By | 2018-02-18T16:06:38+03:00 Aralık 7th, 2015|Architecture, Buildings, Construction, Engineering|

Kentsel Dönüşüm Kuralları 6306 Sayılı yasanın uygulama yönetmeliği 27.10.2016 tarihinde değişti. 27.10.2016 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile; Kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sıkıntıların büyüklüğü nedeniyle neredeyse yönetmelikte çok ciddi ve süreci hızlandıran değişikliklerin yapıldığını ve artık neredeyse jet hızında bir kentsel dönüşüm süreci yaşayacağımızı görebiliriz. Buna göre; Riskli alanlarda Danıştay’ın iptallerinin önüne geçebilmek